Tadeáš Podracký

24.srpen 2017
Výstava Žiješ srdcem

Na Výstavě Žiješ srdcem své dílo představí také Tadeáš Podracký, jehož tvorba nemá vyhraněný formát v designu či umění, ale pohybuje se v prostoru mezi. Zabývá se tak produktovým designem skla, interiérovým objektům i velkoformátovým volným instalacím.

 

Co vás vedlo se do kampaně zapojit?

Kampaň „Žijes srdcem“ se mi od začátku líbila tím, že se projekt věnující zdravotní osvětě rozhodl spojit se světem designu a propagovat svou činnost prostřednictvím kultury.

 

Co pro Vás srdce znamená?

Vnímám srdce nejen jako životně důležitý a komplikovaný orgán, ale i jako kulturně-historický fenomén. Fascinuje mě jeho umístění, spletitě vyvážená struktura, barevnost. Zároveň mě děsí jeho absolutnost a nenahraditelnost.

Čím jste se do výstavy zapojil?

Pro projekt jsem udělal zrcadlo, které je komplexním dynamickým objektem, kde se odrazivé plochy prolínají s konstrukcí. Samotný prvek zrcadla je tvořen dvěma díly, tak jako je srdce rozdělené na pravou a levou část. Tyto dvě poloviny jsou do objektu zakomponovány pod různými úhly, takže když se do něj člověk podívá, je vždy rozložen do dvou obrazů a nikdy se nevidí celistvě. Je to taková moje vizuální hra s motivem prevence nebo samo-vyšetření, ale i s prvkem intimity. Konstrukce zrcadla zároveň tvoří prostor pro odkládání každodenních nezbytností. Mělo by se stát důležitým místem uživatele, kde se každý den alespoň na chvíli zastaví.

 

Jak vás ve spojení se srdcem napadla idea stojící za vaším dílem?

Když jsem přemýšlel nad celou koncepcí projektu „Žít srdcem“, tak pro mě nejinspirativnější myšlenkou této kampaně byla osvěta. Osvěta pro mě znamená interakci mezi lidmi, během níž jedinec sdílí informace a předává svoje poznatky. Chtěl jsem, aby objekt, kterým se projektu zúčastním, byl stejně interaktivní a dokázal svým účelem a vizualitou komunikovat hlavní myšlenku kampaně. Proto jsem přišel se zrcadlem, které je záměrně rozdělené do dvou úhlů, tak aby se v něm člověk nikdy nespatřil celý. Vždycky, když se do něj podíváte, uvidíte se trochu z jiného úhlu, a to nutí uživatele o sobě přemýšlet.

 

Výstavy se zúčastní celkem dvanáct předních českých designérů a umělců. Přečíst jste si zatím mohli o ilustrátorském duu Tomski&Polanski, designérkách šperku Markétě Kratochvílové a Janje Prokić nebo designérském duu Vrtiška • Žák. Naposledy jsme vyzpovídali také ilustrátorku Mariu Makeevu.

Všechny fotografie zachytil David Sklenář.

 

#zijessrdcem